Kannanotto: Lemmikkieläinten tunnistusmerkinnälle riittävä painoarvo uudessa eläinsuojelulaissa

AlmaHelp Association ry on laatinut ja lähettänyt 12.1.2016 kirjelmän maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle liittyen koirien ja kissojen tunnistusmerkintään, jolle mielestämme tulee antaa riittävä painoarvo pitkään valmisteilla olleessa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa.

LEMMIKKIELÄINTEN TUNNISTUSMERKINTÄ

Nykyinen eläinsuojelulainsäädäntö on kiistatta vanha ja monelta osin aikaansa jäljessä. Koirien ja kissojen hyvinvoinnin turvaaminen ja kehittäminen kuuluvat yhdistyksemme ydinasioihin, minkä vuoksi näemme tärkeänä, että eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa annetaan riittävä painoarvo seuraeläinten asioiden parantamiseen. Yksi keskeisistä on kissojen ja koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti. Hanke vaatii kaikkien systemaattista, määrätietoista yhteistyötä, yhteistä halua ja rohkeutta parantaa eläinsuojelua.

Monissa Euroopan maissa on säädetty koirien ja myös kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä. Tunnistemerkinnällä on monia etuja, kuten mm. se, että kaduille, pelloille ja metsiin hylättyjen pentujen määrä laskee merkittävästi, kun lemmikinomistajien on ryhdyttävä ottamaan suurempi vastuu eläimistään. Samalla myös koirien ja kissojen arvostus kasvaa.

Kättä pidempää kissaongelmaan

Suomessa ei ole löytökoiraongelmaa, mutta kissojen hylkääminen ja holtiton lisääntyminen on muodostunut kansalliseksi häpeätahraksi. Maassamme kissoja päätyy löytöeläintaloihin ja hylätään luontoon vähintään 20 000 joka vuosi. Tästä muodostuu kunnille menoja mm. tilapäisen hoidon järjestämisen, eläinlääkinnällisten kulujen sekä lopetusten muodossa. Tunnistusmerkintä ennaltaehkäisevänä eläinsuojelutyönä auttaisi vähentämään näitä kustannuksia ja mikä tärkeintä, suitsisi merkittävästi turhaa kärsimystä.

Toinen Suomea koskeva ongelma on ulkomailta salakuljetetut, usein sairaat pentutehdaskoirat. Tähän puuttumisen keinona olisi kieltää tunnistusmerkitsemättömien ja rekisteröimättömien koirien ja kissojen myynti maassamme.

Tunnistemerkinnöillä voidaan edistää eläimen taustojen ja omistajatietojen jäljitettävyyttä. Tämä myös nopeuttaa löytöeläinten nopeampaa palautumista omistajilleen, mikä alentaa kuntien taloudellisia kustannuksia. Samoin erityisesti kissojen hylkääjät saadaan vastuuseen heitteillejätöstä. Parhaassa tapauksessa tunnistusmerkintä estää eläimen heitteillejätön.

Eläin- ja ihmisterveysasiat kulkevat käsi kädessä ja vaikuttavat ympäristömme hyvinvointiin. Rajat ylittävässä eläinten liikkumisessa mikrosirutuksella voidaan merkittävästi estää zoonoosien (kuten mm. rabies) leviämistä.

Kansallinen, EU:n kattava tietokanta

Tunnistusmerkittyjen eläinten tiedot tulee kirjata kansalliseen tietokantaan. Kaikki syntyvät koiran- ja kissanpennut on tunnistusmerkittävä. Mikrosiruttamiseen perustuvan tunniste-merkintärekisterin on oltava Euroopan laajuinen ja yhteensopiva kaikissa EU-maissa. Tälle erinomaisen alustan tarjoaa jo olemassa oleva EuroPetNet http://www.europetnet.com/

Yhtenäistämisellä mahdollistetaan se, että viranomaiset ja löytöeläintalot voivat saada eläinten omistajien tiedot nopeasti ajasta/paikasta riippumatta. Nykyisten järjestelmien ja niiden rajapintojen kehittämisellä tämä on täysin toteutettavissa – mikäli tahtotilaa löytyy.

Tahtotila ja yhteistyö ovat hankkeen läpiviennissä äärimmäisen tärkeitä. Siruttamisen kustannukset olisi saatava järkeviksi ja tunnistusmerkinnän jalkauttaminen tulisi tehdä valtakunnallisesti riittävän ripeällä aikataululla.

Eläinten tunnistusmerkintä on yksiselitteisesti hyvinvointia edistävää, ongelmia ehkäisevää sekä taloudellisesti ja inhimillisesti perusteltavissa. Vahva suosituksemme on, että tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko kirjataan uuteen eläinsuojelulakiin. Toivomme pitkään valmistellun lain nopeaa konkretisoitumista, jotta eläinten olosuhteita ja hyvinvointia päästään aidosti edistämään pikimmiten.

Jyväskylässä 12.1.2016
AlmaHelp Association ry

AlmaHelp-web