Kissaongelma Suomessa

Suomessa kissojen hylkääminen ja holtiton lisääntyminen on muodostunut merkittäväksi eläinsuojelulliseksi ongelmaksi. Maassamme kissoja päätyy löytöeläintaloihin ja hylätään luontoon vähintään 20 000 joka vuosi. Määrän on sanottu nousevan tasaisesti. Kissat ovat suurin työllistäjä eläinsuojelun saralla. Lukuisat eläinsuojeluyhdistykset tekevät hartiavoimin töitä ongelman seurausten hoitamiseksi: hoitavat kodittomia kissoja ja yrittävät etsiä niille sijaiskotien avulla pysyviä perheitä. Toivomme, että joku päivä näin ei tarvitsisi olla. Vieraslajina kissa on haittaeläin ja uhkaa myös luontoamme.

Ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön kuuluu keskeisenä laajamittainen kissojen lisääntymisen hallinta. Tällä tavoin pystytään tehokkaasti rajoittamaan kissakannan yhä pahenevaa tilaa ja suitsia turhaa kärsimystä. Näemme, että nimenomaisesti syyn alkulähteeseen puuttumisella voidaan saada aikaan kestävä muutos. Kissojen syntyvyyttä on rajoitettava voimakkaasti ja ihmisten asenteita kissoja – tuntevia eläimiä – kohtaan, on pyrittävä saamaan paremmiksi massiivisen tiedotuksen ja valistustyön keinoin. Myös eläinlääkäreiden osaamisen valjastamista eläinsuojeluongelman poistamiseksi on syytä hyödyntää ja vahvistaa heidän sterilisaatiokompetenssiaan.

AlmaHelp Association ry:n ydinosaaminen liittyy sterilisaatioihin. Katsomme, että kissojen laajamittaiset, systemaattiset leikkauskampanjat ovat avainroolissa ratkottaessa maamme kissaongelmaa.

Leikatut kissat on tunnistusmerkittävä mikrosirulla. Tunnistusmerkinnän tulisi olla myös lain mukainen vaatimus. Kissojen laajamittainen tunnistusmerkintä helpottaisi huomattavasti kissojen omistajien löytymistä ja vähentäisi merkittävästi löytöeläinten pidosta aiheutuvia kustannuksia. Mikrosiruttaminen on avain vastuulliseen eläinten pitoon.

Myös valtakunnallista, kattavaa valistustyötä tarvitaan. Yhtä tärkeää on kaikkien eläinsuojelutahojen yhteinen ponnistelu kissojen paremman tulevaisuuden eteen. Suomessa on resursseja tämän häpeätahran ratkaisemiseksi, mutta onko tahtoa?

151229-k1.jpg

Mitä AlmaHelp tekee kissojen hyväksi?

AlmaHelp järjestää Keski-Suomessa maaliskuussa 2016 sterilointikampanjan, jonka tavoitteena on saada näkyvyyttä sterilaation tärkeydelle; kestävä kannanhallinta on lisääntymisen hallintaa.

Kampanja toteutetaan yhteistyössä eri eläinsuojelualan toimijoiden kesken. Innostus hanketta kohtaan on ollut ilahduttavaa, joskin olemme yhä avoimia uusille ajatuksille.

Leikkaus- ja koulutusviikonloppu

Yhden viikonlopun aikana leikkaamme kissoja samalla konseptilla, jota on toteutettu menestyksekkäästi kymmenien tuhansien eläinten leikkauksissa Romaniassa ja muualla Euroopassa. Sterilointikampanjaan liittyy vahvasti myös koulutus. Arvostettu Romania Animal Rescue -järjestön lääketieteellinen johtaja, eläinlääkäri Aurelian Stefan saapuu Suomeen toteuttamaan projektia kanssamme ja kouluttamaan paikallisille eläinlääkäreille sterilaatioleikkausten toteuttamista mini-invasiivisesti ja tehokkaasti, antaen valmiuksia joukkosterilaatioiden toteuttamiseen ympäri Suomen.

IMG_5445

Dr. Aurelian Stefan

 

Mitä eläimiä leikataan?

Projektitiimiin kuuluvan kunnaneläinlääkärin kanssa valitaan kampanjassa steriloitavat ja kastroitavat kissat ensikädessä sosiaalisin perustein, tarveharkintaa käyttäen. Leikatut eläimet tunnistusmerkitään mikrosirulla leikkauksen yhteydessä. Projektiin kuuluvat leikkaukset ovat omistajille ilmaisia.

Tulemme jatkamaan kissaprojektia vuoden 2016 aikana seuraavasti:

Haemme Keski-Suomesta kylää, jossa koetaan kissojen lisääntyminen ja villiintyminen ongelmaksi. Keskitämme voimavaramme paikallisesti kissojen tehokkaaseen leikkaamiseen, tunnistusmerkintän ja paikalliseen valistukseen leikkaamisen tärkeydestä. Eri tahojen yhteistyö tällaisen projektin toteutuksessa on avainasemassa, ja pyrimme saattamaan yhteen eri toimijoita kissojen tilanteen parantamiseksi. Toivomme, että tällaisen paikallisen projektin avulla saadaan mallinnettua kissaongelmaa, ja pystymme tarjoamaan ratkaisumalleja toteutettavaksi muualla Suomessa.

Toivomme, että kissaprojektimme toimii esimerkkinä: haluamme löytää keinoja, joilla saadaan paikalliset eläinsuojeluyhdistykset, viranomaiset ja eläinlääkärit puhaltamaan yhteen hiileen. Ripeäotteisella, määrätietoisella työskentelyllä on mahdollista saada kuriin maatamme riivaava eläinsuojelullinen häpeäpilkku – kissaongelma.

Lisätietoja:

projektin vastaava eläinlääkäri Suvi Heinola, suvi.heinola@almahelp.org
eläinlääkäri Teppo Heinola, teppo.heinola@almahelp.org
puheenjohtaja Taija Jolanki, taija.jolanki@almahelp.org

AlmaHelp-web