Vetman Oy

Vetman Oy on eläinlääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita toimittava tukku- ja vähittäiskauppa Halikosta. Vetman osallistuu aktiivisesti eläinlääkäreiden kouluttamiseen järjestämällä säännöllisesti kursseja niin hoitajille kuin eläinlääkäreille.

Vetman Oy on tukemassa meitä mm. järjestämällä kurssilla käytettävät instrumentit käyttöömme sekä ylimääräisen happirikastimen, jotta saamme huolehdittua kaikkien kissapotilaiden lisähapen saannista niin leikkauksen kuin heräämössä olon aikana!

Kiitos Vetman ja Jouni Niemi! www.vetman.fi

logo_vetman1